Bij Kindcentrum Kidion zijn we onszelf.  Accepteren we elkaar, maken we fouten.
Lachen we veel, geven elkaar complimenten. Vieren we feest, zeggen "sorry" en vergeven.
Horen we bij elkaar.  Is iedereen welkom. 
Ben jij uniek!!

Peuterspeelzaal 't Pieperhôfke?

Peuterspeelzaal 't Pieperhôfke biedt een warme, vertrouwde en leuke, veilige speelplek voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er is ruimte voor elk kind, ongeacht aard, karakter, ontwikkeling en uiterlijk. De kinderen komen 2 dagdelen per week in een vaste groep bij elkaar om samen te spelen.

Wat is kenmerkend voor de peuterspeelzaal?

  • De peuters zitten met leeftijdsgenootjes in een groep;
  • De groep bestaat uit maximaal 16 peuters;
  • Er zijn drie gediplomeerde leidsters per groep, echte professionals op hun vakgebied;
  • Het tempo en leer/spelprogramma sluit aan bij de peuterleeftijd: Peuters zitten volop in de ontdekkingsfase en kunnen hun aandacht ook weer niet te lang bij één onderwerp houden. De peuterspeelzaal speelt hierop in door negen verschillende activiteiten aan te bieden per dagdeel, op een gestructureerde manier;
  • Alle leidsters zijn geschoold om (taal)achterstanden te onderkennen en te begeleiden. Er is evt. een extra programma voor kinderen die dat nodig hebben.

Waarom is het belangrijk dat uw kind naar de peuterspeelzaal gaat?

  • Door het gevarieerde spel/leerprogramma ontwikkelt een kind zich goed;
  • Al spelenderwijs raakt uw kind vertrouwd met educatieve programma's waardoor uw kind later gemakkelijker doorstroomt naar de basisschool;
  • De pedagogische aanpak binnen Kidion is op elkaar afgestemd. Er vindt tevens informatieoverdracht plaats tussen de Kidion-partners om de doorgaande ontwikkelingslijn voort te zetten;
  • Door met leeftijdsgenootjes te spelen leren kinderen elkaar goed kennen. Als ze op de basisschool weer vriendjes terugzien, bevordert dit het gewenningsproces.

Meer dan 90% van de in Volkel wonende peuters bezoekt de peuterspeelzaal. Bent u overtuigd van de meerwaarde, meld uw peuter dan aan. Bent u (nog) niet overtuigd, kom dan gerust eens kijken!

Kwaliteit
Alle peuterspeelzalen In Nederland moeten voldoen aan kwaliteitsregels die door de GGD zijn opgesteld. De GGD voert periodiek een controle uit of ook onze peuterspeelzaal voldoet aan alle regels. 
Dit rapport kunt u hier inzien: inspectierapport peuterspeelzaal.
Het pedagogisch beleidsplan is hier in te zien. 

Contact

Kindcentrum Kidion
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@kiemuden.nl

Agenda

23 november -  KidioNieuwS
28 november -  MAD SCIENCE
30 november -  groep 8 oudergesprekken
30 november -  KIJKAVOND
04 december -  Sint op school
Jaaragenda >

Foto

jeugdprins IMG_2235
IMG_2239 IMG_2227
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links